Zarządzanie sytuacją kryzysową

Zarządzanie sytuacją kryzysową

Jedno z praw Murphy’ego mówi, że „jeśli cokolwiek może pójść źle, pójdzie źle”,  a jak to w życiu często bywa jak już coś idzie źle to z reguły w najgorszym możliwym czasie i w najgorszy możliwy sposób. Oczywiście sytuacje, gdy coś „idzie źle” zdarzają się każdemu z nas i mogą być kwestią przypadku, ale często jednak wynikają, w mniejszym lub większym stopniu, z błędu ludzkiego.

W biznesie sytuacje, w których nie wszystko idzie po naszej myśli mogą mieć różne konsekwencje i niezależnie od ich skali trudno zaprzeczyć, że zawsze jakieś są. Dzieje się tak, dlatego, że każda akcja wywołuję jakąś reakcję. Zazwyczaj jednak sytuacje, które możemy nazwać „kryzysowymi”, prowadzą do mniejszych lub większych strat wizerunkowych, a w konsekwencji również  finansowych.

Oczywiście sytuacje kryzysowe mogą różnić się charakterystyką, zasięgiem, tematyką, jednak mają cechę wspólną – POTRZEBA KOMUNIKACJI.

Sytuacja kryzysowa w firmie może zdarzyć się każdego dnia. To co jest ważne, to fakt, że w większości przypadków jej przyczyny są możliwe do przewidzenia i/lub zidentyfikowania na bardzo wczesnym etapie.

Przygotowanie, szybkość i przejrzystość – to pojęcia i zasady, które są szczególnie ważne w komunikacji i są podstawą zarządzania sytuacją kryzysową.